Hőmérséklet
Kultúra

Csokonai Színház

4024 Debrecen, Kossuth utca 10. 

Telefon: 52/417-811, 52/501-607 Fax: 52/410-837

Honlap: csokonaiszinhaz.hu

E-mail: info@csokonaiszinhaz.hu

Igazgató: Gemza Péter

A másfél évszázados múltra visszatekintő Csokonai Színház a debreceni színjátszás központi műhelye, amely 2013-ban a nemzeti státuszt is elnyerte. A drámai és operatagozattal működő, három játszóhellyel rendelkezőszínház gazdag repertoárja minden korosztály számára kínál igényes előadásokat.

Klasszikus operák, népszerű operettek és musicalek, a világirodalom klasszikus színjátékai ugyanúgy megtalálhatók műsorában, mint a kortárs magyar és európaidrámák. A drámai tagozat állandó társulatát országosanelismert művészek alkotják, akik között számos Érdemes Művész, Kossuth- valamint Jászai Mari díjat kiérdemelt színész található. Az operatagozat iselismert magyar magánénekesekkel valamint nemzetközi hírű külföldi énekesekkeldolgozik, és különleges értékének tekinti a legkülönfélébb zenei és színpadifeladatokra alkalmazható, kiválóan képzett énekkarát. A Csokonai Színház olyan programot kínál, amellyel megszeretteti a klasszikus magyar drámákat, az ifjúsági- és gyerekszínházi darabokat, a történelmiévfordulókhoz, az évkör jeles napjaihoz és a népszokásokhoz kapcsolódóan amagyar kulturális értékeket, a hagyományos tárgyi világot, s egyben nyitottáteszi közönségét más kultúrák befogadására is. A színház megszólítja a tizenévesés az egyetemista fiatalokat, s nemcsak a színházlátogatás megszokott formájában, hanem megadja nekik a színházi alkotófolyamatba való betekintés lehetőségét, ezzel is gazdagítva önkifejezési eszköztárukat. A Csokonai Színház figyelme középpontjában tartja a magyar drámai kincstár (moralitás, miráculum, misztériumjáték, széphistória, tánc- és daljáték, opera buffó,farce, iskoladráma és bábjáték-fond) legjobb darabjait, és új művészi formábanállítja színpadra őket. A totális színház eszméjét szem előtt tartva nemcsak atagozatok megerősítését és művészi színvonalának emelését tűzi ki célul, hanemszerves együttműködésük új formáit is keresi. Falai között otthonra találnak akortárs tánc- és mozgásszínház jeles darabjai, és kitartóan kutatja a klasszikus,modern és kortárs irodalom megismertetésének és megkedveltetésének színpadilehetőségeit. Különleges figyelmet fordít a helyi kulturális hagyományápolására és továbbépítésére, rendszeresen műsorára tűzi Szabó Magda és BorbélySzilárd színpadra szánt alkotásait.

A Csokonai Színház ad otthont a minden év első negyedében megrendezésre kerülő DESZKA Fesztiválnak, amely a hazai, a határon túli és más európai színházakban bemutatott kortárs magyar drámák legnagyobb rendszeres seregszemléje, színháziírók, rendezők, színészek, és más színházi alkotók pezsgő szellemi műhelye, amagyarországi színházi közélet egyik legfontosabb fóruma.

„Újra kellgondolnunk a civilizációt, amelyet felépítettünk. Az ember nem arra született,hogy fogyasztógéppé váljon, hanem hogy képes legyen odaadóan figyelni aMásikra. A színháznak mindig nagy szerep jutott az ember lelki, szellemistrukturálásában, hiszen a színház különleges tér, ahol létrejön a katharzis ésmegjelenik a szakralitás. E közösségi művészet éppen ezért a jelenben zajlócivilizációs átrendeződéshez is modellként szolgálhat, hiszen a színház lényegeszerint nap mint nap az emberi viszonyokról vall hol komikus, hol drámaimódon.” A fenti gondolatok szellemében dolgozik a Csokonai Színház jelenlegivezetése, mely minden évad középpontjába egy-egy dráma- és színháztörténetikorszakról szóló keresztmetszet bemutatását állítja - az élet mindenkorivédelme jegyében.

DESZKA FESZTIVÁL a kortárs magyar drámáért

A Csokonai Színház kiemelt szerepet szán a kortárs magyar drámának. Ennek jegyében rendezi meg minden évben a DESZKA Fesztivált célja a kortárs magyardrámairodalom értékeinek bemutatása és népszerűsítése, amai magyar drámák színre kerülési feltételeinek javítása, a résztvevőszínházak és színházi alkotók munkáinak és művészi törekvéseinek minélteljesebb körű megismerése és folyamatos, baráti párbeszéd kialakítása szerzőés szerző, szerző és színház, színház és közönség, szerző és közönség - azértékteremtő körforgás minden résztvevője - között.

A körültekintően megválogatott előadások mellett viták, szakmai beszélgetések,felolvasó színházi előadások, író-rendező-néző találkozók, portrébeszélgetések,kiállítások, műhelymunkák, könyv- és folyóiratbemutatók szerepelnek a DESZKA programjában.

A fesztivál művészeti és szakmai programjának meghatározását és lebonyolításáta Csokonai Színház Művészeti Műhelye végzi. A résztvevő előadások válogatásának elsődleges szempontja, hogy mindig az utolsó egy év legmagasabb színvonalú, legizgalmasabb kortárs magyar előadásait láthassa a debreceni közönség,ugyanakkor akortárs dráma fogalmát a válogatók a lehető legtágabban értelmezik: a tánc, amozgásművészet és az új cirkusz minőségi megjelenési formáit is szívesen látjáka deszkákon. A fesztiválon az utóbbi évek látványos és népszerű újítása a GÖRDESZKA program, amely a legkiválóbb gyerek- és ifjúsági tárgyú, kortárs magyar szerzőjű előadásokat és bábelőadásokat gyűjti egybe a Vojtina Bábszínházzal szoros együttműködésben.

Alegutóbbi DESZKÁKON nem magyar nyelven előadott kortárs magyar drámákat isláthattak a nézők - igazi kuriózumként -, nagyszerű külföldi társulatokelőadásában. Ez egyfelől a kortárs magyar dráma életképességét bizonyítja,másfelől erősíti a fesztivál nemzetközi jellegét, amelyet a határon túli magyartársulatok mindenkori hangsúlyos jelenléte alapoz meg. A DESZKA a magyardrámairodalom európai színházi műhelyekkel, drámaírókkal, műfordítókkal,színházi központokkal való kapcsolattartásának egyik legfontosabb színhelye.

A Csokonai Színház DESZKA Fesztiválja minden év kora tavaszán az ország legfontosabb kulturális eseménye, amiért a világ bármely részéről érdemes Debrecenbe látogatni.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Alapító okirat Csokonai Színház

Ossza meg