Hőmérséklet
Álláshirdetések

Terápiás munkatárs (INE) - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet terápiás munkatárs (idősek nappali ellátása) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az idősek nappali ellátása keretén belül az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtásának megszervezése. A nappali ellátásban foglalkoztatott munkatársak munkájának segítése, megszervezése, irányítása, ellenőrzése. Foglalkozások, szabadidős programok, rendezvények szervezése, bonyolítása. Feladata a nappali ellátás szakszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő és gazdaságos működtetése. A munkakörhöz kapcsolódó papíralapú és elektronikus adminisztráció naprakész vezetése. Az alapszolgáltatás keretében igénybe vett ebéd elvitellel történő, illetve helyben történő elfogyasztásához szükséges feltételek biztosítása, hozzá kapcsolódó feladatok ellátása. Kapcsolattartás és együttműködés az étkeztetés és a házi segítségnyújtás munkatársaival.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) intézmény Kollektív szerződése az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet terápiás munkatárs munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásaiként megjelölt szakképzettségek és szakképesítések valamelyike.,
  • Szociális ellátásban - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Idősek nappali ellátásában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs készség, koordináló képesség, szervezőkészség, empátia, probléma megoldás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával. Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné intézményvezető helyettes nyújt, a 52/533-900, 52/315-166-os telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.
  • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1239/2019, valamint a munkakör megnevezését: „terápiás munkatárs (idősek nappali ellátása)”
  • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról telefonon kapnak értesítést a kiválasztottak.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. május 22.
  • DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza – 4026 Debrecen, Kálvin tér 11 hirdetőtábla - 2019. május 22.
  • DMJV Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Pallagi út 9. hirdetőtábla - 2019. május 22.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. május 22
Lejárat dátuma
2019. június 6

Ossza meg