Hőmérséklet
Álláshirdetések

Takarító - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (4) bekezdése alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Időskorúak bentlakásos intézményében gondoskodik a számára meghatározott terület tisztán tartásáról, higiénikus rendjének biztosításáról. Rendszeresen végzi a közös helyiségek takarítását az előírt közegészségügyi előírásoknak megfelelően. Folyamatosan ellenőrzi az osztályon lévő helyiségek tisztaságát. Az előírt éves terv szerint elvégzi a nagytakarítást. A kiszállított ételt fogadja, a kijelölt helyen melegen tartja, az étkezésnek megfelelő edényeket, evőeszközöket kirakja, és az ebédlőasztalokat megteríti, az étel kitálalja, segédkezik az étel felszolgálásában. Az ellátottak étkezése után összeszedi az edényt, és kétfázisú mosogatással elmossa a HACCP előírásainak betartásával.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • alap vagy középfokú iskolai végzettség,
 • büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés, amelyet három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság.


Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, valamint vele szemben a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok nem áll fenn,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a jelentkezéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték.


Jelentkezési határidő:
2019. július 19.

Az elbírálás módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. augusztus 01.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Kissné Krajnik Katalintól az (52) 315-166 vagy az (52) 533-900-as telefonszámon lehet kérni.

A dokumentumok benyújtásának módja:
Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám alatt munkaidőben.
Postai úton a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám címre történő megküldésével. A borítékra kérjük ráírni „takarító álláshirdetés”

Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. július 04.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2019. július 04.
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat faliújság Debrecen, Pallagi út 9. - 2019. július 03.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. július 4
Lejárat dátuma
2019. július 19

Ossza meg