Hőmérséklet
Álláshirdetések

szociális ügyintéző (önkéntes koordinátor) - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális SzolgálaT a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szociális ügyintéző (önkéntes koordinátor) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások kiegészítése önkéntesek bevonásával az aktív, egészséges és önálló életvitel biztosítása érdekében az időskorúak számára. Önkéntesek toborzása, kiválasztása, felkészítése, mentorálása. Önkéntes szerződések előkészítése. Papíralapú és elektronikus nyilvántartások, kimutatások vezetése. Munkavállalók számára szakmai képzések, továbbképzések szervezése, ösztönzése, továbbképzési terv elkészítése intézményi szinten. A szakdolgozók nyilvántartási kötelezettségével kapcsolatos teendők naprakész nyilvántartása, jelentése. Az alapszolgáltatási központ munkatársainak távollétében szükség szerint ellátja a házi segítségnyújtási, a nappali ellátási és étkeztetési valamint a fogyatékos személyek nappali ellátási koordinátor feladatait.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) intézmény Kollektív Szerződése az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet terápiás munkatárs munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásaiként megjelölt szakképzettségek és szakképesítések valamelyike.,
  • Szociális ellátásban - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Szociális ellátásban szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs készség, koordináló képesség, szervezőkészség, empátia, problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával. Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Pallagi út 9. ).
  • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1242/2019, valamint a munkakör megnevezését: „szociális ügyintéző (önkéntes koordinátor)”
  • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 6.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné Intézményvezető-helyettes nyújt, az (52) 533-900 vagy az (52) 315-166-os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról telefonon kapnak értesítést a kiválasztottak.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. május 22.
  • DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11 hirdetőtábla - 2019. május 22.
  • DMJV Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Pallagi út 9. hirdetőtábla - 2019. május 22.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. május 22
Lejárat dátuma
2019. június 6

Ossza meg