Hőmérséklet
Álláshirdetések

óvodapedagógus (határozott idejű) - Margit Téri Óvoda

Margit Téri Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019. június 25-től 2019. december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Margit tér 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés magas színvonalú és teljes körű felelősséggel való ellátása az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint az Nkt. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
  • óvodapedagógus munkakörben szerzett - - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c) - (2e) bekezdéseiben foglaltakra.


Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű együttműködés, elkötelezettség, felelősségtudat, rugalmasság, szeretetteljes példamutató viselkedés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. június 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 20.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az óvoda vezetősége bírálja el. A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyilas Zoltán Attiláné Óvodavezető Asszony nyújt, az (52) 498-565-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Nyilas Zoltán Attiláné Óvodavezető Asszony részére a margitteriovodadebrecen@gamil.com E-mail címen keresztül

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja - www.debrecen.hu - 2019. április 8.
  • Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtáblája - 2019. április 8.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. április 8
Lejárat dátuma
2019. június 20

Ossza meg