Hőmérséklet
Álláshirdetések

Lakatos - Debreceni Csokonai Színház

Debreceni Csokonai Színház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet lakatos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2020.07.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Határ út 1/c, valamint 4024 Debrecen, Kossuth utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A terveknek megfelelően a tárvezető/gyártásvezető irányítása mellett készíti a színpadra kerülő díszleteket, bútorokat és kellékeket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:
Szakmunkásképző intézet, lakatos

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
Csapatban való munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél
  • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolat
  • kinevezés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. szeptember 27.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. szeptember 30.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tar Éva nyújt, az (52) 417-811-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Tar Éva részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Tar Éva Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10. Művészbejáró porta.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. szeptember 12.
  • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. szeptember 12.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. szeptember 12
Lejárat dátuma
2019. szeptember 27

Ossza meg