Hőmérséklet
Álláshirdetések

Konyhai kisegítő - Tócóskerti Óvoda

A Tócóskerti Óvoda pályázat nélkül betölthető állást hirdet Konyhai kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör, kinevezés feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
Tócóskerti Óvoda, 4031 Debrecen, Margit tér 18.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Gyermekek és munkahelyi étkeztetés előkészítési, mosogatási, tálalási feladatainak ellátása élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:

 • büntetlen előélet, a jelentkező ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20 § (2c) – (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • magyar állampolgárság,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • cselekvőképesség,
 • 18. életév betöltése,
 • minimum 8 általános iskolai végzettség.


A kinevezés elbírálásánál előnyt jelent:
Konyhai kisegítőként szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
Munkáját precizitás, rend és tisztaság igénye jellemezze.

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata,
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését),
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20 § (2c) – (2e) bekezdéseiben foglaltakra,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkezéssel összefüggésben a személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. augusztus 26.

A benyújtandó iratok, dokumentumok benyújtásának határideje:
2019. július 21.

A benyújtandó iratok, dokumentumok benyújtásának módja:

 • e-mailben: tocoskerti@ovoda.debrecen.hu
 • vagy személyesen Báthory Csabáné óvodavezetőnél Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen Margit tér 18.


Az elbírálás határideje:
2019. július 22.

A konyhai kisegítő álláshirdetés közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja www.debrecen.hu
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Debrecen Kálvin tér 11.)


Kifüggesztés napja:
2019. július 05.

Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. július 5
Lejárat dátuma
2019. július 21

Ossza meg