Hőmérséklet
Álláshirdetések

Konyhai kisegítő - Thaly Kálmán Utcai Óvoda

Thaly Kálmán Utcai Óvoda 4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 10. pályázat nélkül betölthető állást hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdése b) pontja alapján a  pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
2019. szeptember 2. napjától 2020. augusztus 31. napjáig szóló, határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel. 

Foglakoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Thaly Kálmán Utcai Óvoda, 4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az élelmezési tevékenységgel kapcsolatos feladatok végzése, étel előkészítés, mosogatás, takarítási feladatok a HACCP betartása mellett.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek

 • középfokú képesítés
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66.§(1) bekezdés b) pontjában,a  Kjt.20.§(2) bek.d.) pontjában és a 20 §(2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • egészségügyi alkalmasság
 • cselekvőképesség


A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. 09. 02.

Jelentkezés módja:
Postai úton a Thaly Kálmán Utcai Óvoda címére történő megküldésével 4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 10.

Jelentkezési határidő:
2019. 08. 02.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja – 2019. 07. 04.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2019. 07. 04.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. július 4
Lejárat dátuma
2019. augusztus 2

Ossza meg