Hőmérséklet
Álláshirdetések

Konyhai kisegítő - Mesekert Óvoda

Mesekert Óvoda 4033 Debrecen, Körtefa u. 3. konyhai kisegítő munkakör betöltésére pályázat nélkül betölthető állást hirdet.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, három hónap próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
Mesekert Óvoda, 4033 Debrecen, Körtefa u. 3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Gyermek- és munkahelyi étkeztetés előkészítési, tálalási feladatainak ellátása élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:  

 • Középiskolai végzettség,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, valamint
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a jelentkező ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • 18. életév betöltése.


A kinevezés részeként benyújtandó íratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata, a kinevezés alkalmával az eredeti okiratok bemutatása szükséges,
 • kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a jelentkező nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező a személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.


Elvárt kompetenciák:

 • személyi és környezet iránti higiénia,
 • gyakorlati feladatértelmezés,
 • pontosság,
 • módszeres munkavégzés,
 • fegyelmezettség,
 • együttműködési képesség;


Jelentkezés módja:
Elektronikus úton Fekete Valéria Intézményvezető Asszony részére a mesekert@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül.

Jelentkezési határidő:
2020. április 01.

Elbírálás időpontja:
2020. április 09.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. április 23. napjától tölthető be.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2020. március 18.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Új Városháza hirdetőtáblája – 2020. március 18.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2020. március 18
Lejárat dátuma
2020. április 1
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg