Hőmérséklet
Álláshirdetések

Konyhai kisegítő - Kuruc Utcai Óvoda

Kuruc Utcai Óvoda (4028 Debrecen, Kuruc utca 16-42.) konyhai kisegítő munkakör betöltésére pályázat nélkül betölthető állást hirdet.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónapos próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Kuruc Utcai Óvoda, 4028 Debrecen, Kuruc u. 16-42.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A HCCP Kézikönyvben leírt szabályozások betartása- étel-kezelés, tálalás, higiéniabiztosítás. Higiénés szabályok és az ételkezelés szabályainak betartása.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek: 

 • minimum  8 általános iskolai végzettség,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, valamint
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a jelentkező ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • 18. életév betöltése.


A kinevezés részeként benyújtandó íratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata, a kinevezés alkalmával az eredeti okiratok bemutatása szükséges,
 • kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a jelentkező nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező a személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Étteremben, gyermekétkeztetésben szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
Jó kommunikációs-, együttműködési és empatikus készség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

Jelentkezés módja:
Elektronikus úton Simon Andrea intézményvezető részére, a kuruc@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül.

Jelentkezési határidő:
2019. július 26. 

Elbírálás időpontja:
2019. július 31.

A jelentkezés további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja www.debrecen.hu
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.)
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. július 11
Lejárat dátuma
2019. július 26

Ossza meg