Hőmérséklet
Álláshirdetések

Kisgyermeknevelő - DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Postakert Utcai Tagintézménye

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye pályázat nélkül betölthető állást hirdet 1 fő kisgyermeknevelő munkakörben.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Tartósan távollévő helyettesítése, határozott idejű, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Postakert Utcai Tagintézménye 4025 Debrecen, Postakert u 5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézménybe felvett bölcsődés gyermekek szakszerű nevelése-gondozása, pszichoszomatikus fejlődésük támogatása. A gyermekek napirendjének és tevékenységeinek a szakmai szabályai szerinti szervezése. A szülőkkel partneri együttműködés kialakítása. A nevelőmunkához kapcsolódó dokumentációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, (a továbbiakban: Kjt.), és Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik az irányadók.

Kinevezési feltételek:

 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • középiskolai végzettség,
 • szakirányú szakképzettség: csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó, (OKJ) vagy kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ)


Benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés és a 20. § (2c) - (2e) bekezdéseiben foglaltakra.


Jelentkezési határidő:
2020. február 05.

Elbírálás időpontja:
2020. február 07.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja:
2020. február 12.

A dokumentumok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye, 4024 Debrecen, Varga u. 23. szám címre.
 • A borítékra kérjük ráírni a munkakör megnevezését, „Kisgyermeknevelő”
 • Az alkalmazásra kerülő dolgozó kiválasztása az írásos jelentkezések elbírálása alapján történik.


Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2020. január 15.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla – 2020. január 15.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2020. január 15
Lejárat dátuma
2020. február 5
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg