Hőmérséklet
Álláshirdetések

Hang- és videotechnikus - Debreceni Csokonai Színház

Debreceni Csokonai Színház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet hang- és videotechnikus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2020.12.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10. és működési területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Előadások és próbák hang- és video/vetítéstechnikai feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                 
Pályázati feltételek:

 • Középiskola/Gimnázium-érettségi
 • Hang- és videotechnikusi, rendezvénytechnikai tapasztalat
 • Multimédia program ismeretek 
 • Digitális hang- és videókeverő rutinos kezelése


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 1-3 év szakmai tapasztalat digitális hangkeverővel, projektorokkal, led falakkal
 • Digitális formátumok és Qlab/Resolume Arena programok ismerete


Elvárt kompetenciák:
Csapatban való munkavégzés, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolat
 • kinevezés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány


A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 06.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. február 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tar Éva nyújt, az (52) 417-811-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Tar Éva részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Tar Éva Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10. Művészbejáró porta.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2020. január 22.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2020. január 22.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2020. január 22
Lejárat dátuma
2020. február 6

Ossza meg