Hőmérséklet
Álláshirdetések

gondozó - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Idősek nappali ellátása keretén belül a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozása. A napközbeni tartózkodás, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének biztosítása, szabadidős programok szervezése, bonyolítása, a munkakörhöz tartozó adminisztráció vezetése. Az étkeztetés elvitellel történő, illetve helyben fogyasztásával kapcsolatos feladatok ellátása, az étel kiosztása a közegészségügyi, szakmai elvárások betartása mellett. A konyha illetve a konyhai eszközök tisztán tartása, elmosogatása a HACCP előírásainak megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) intézmény Kollektív Szerződése az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet gondozó munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásaiként megjelölt szakképzettségek és szakképesítések valamelyike,
 • szociális ellátásban - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
idősek nappali ellátásában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1238/2019, valamint a munkakör megnevezését: „gondozó”
 • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 13.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Sándorné nyújt, az (52) 533-900 vagy az (52) 315-166-os telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. május 21.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2019. május 21.
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat hirdetőtáblája - 4032 Debrecen, Pallagi út 9. – 2019. május 21.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. május 21
Lejárat dátuma
2019. június 5

Ossza meg