Hőmérséklet
Álláshirdetések

egyéb kisegítő - takarító - Mesekert Óvoda

A Mesekert Óvoda egyéb kisegítő - takarító munkakör betöltésére pályázat nélkül betölthető állást hirdet.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdése b) pontja alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglakoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Mesekert Óvoda, 4033 Debrecen, Körtefa u.3.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • biztosítja a gyermek és felnőtt környezet rendjét és tisztaságát, a higiéniai feltételeket,
 • beosztásával járó feladatokat a legjobb tudása szerint az elvárásoknak és az előírásoknak megfelelően, körültekintően, szakszerűen és felelősségteljesen látja el,
 • az óvodai nevelés eredményességéhez minőségi munkájával hozzájárul.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • Középiskolai végzettség
 • Magyar állampolgárság
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c) - (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, továbbá
 • az Nkt. 66. §. (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a jelölt ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • Egészségügyi alkalmasság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Dajkai végzettség
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat


Az állás betöltéséhez benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, a kinevezés során az eredeti dokumentumok bemutatása szükséges.
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatainak megismeréséhez.


Elvárt kompetenciák:

 • gyermekszeretet
 • lojalitás,
 • teherbíró képesség,
 • csapatszellem,
 • segítőkészség,
 • empátia,
 • kellő rugalmasság


A munkakör betöltésének időpontja:
2019. 08. 12.

Jelentkezési határidő:
2019. 07. 23.

Elbírálás módja, rendje:
Személyes meghallgatás után, a vezetősége döntése alapján.

A dokumentumok benyújtásának módja:
Postai úton a Mesekert Óvoda 4033 Debrecen, Körtefa u. 3. címre vagy elektronikus formában a mesekert@ovoda.debrecen.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Az álláshely betöltéséről történő döntés időpontja:
2019. 07. 26.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja – 2019. július 08.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2019. július 08.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. július 8
Lejárat dátuma
2019. július 23

Ossza meg