Hőmérséklet
Álláshirdetések

Dajka - Kuruc Utcai Óvoda

Kuruc Utcai Óvoda 4028 Debrecen, Kuruc utca 16-42. dajka munkakör betöltésére pályázat nélkül betölthető állást hirdet.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §. alapján a  pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónapos próbaidő kitöltésével.

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Kuruc Utcai Óvoda, 4028 Debrecen,  Kuruc utca 16-42.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
3-7 éves korú gyermekek gondozása, az óvodapedagógus által végzett nevelőmunka segítése, takarítás.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:

 • középiskolai végzettség,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, valamint
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a jelentkező ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • magyar állampolgárság,
 • egészségügyi alkalmasság


A kinevezés elbírálásánál előnyt jelent:
dajkai szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

 • gyermekszeretet
 • rugalmasság
 • igényesség
 • empatikus készség
 • jó kommunikációs és együttműködési készség
 • alaposság


A kinevezés részeként benyújtandó íratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata, a kinevezés alkalmával az eredeti okiratok bemutatása szükséges,
 • kinevezés 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező a személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15-től tölthető be.

Jelentkezés módja:
Elektronikus úton Simon Andrea intézményvezető részére kuruc@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül

Jelentkezési határidő:
2019. július 26.

Elbírálás időpontja:
2019. július 31.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja www.debrecen.hu – 2019. július 11.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. – 2019. július 11.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. július 11
Lejárat dátuma
2019. július 26

Ossza meg