Hőmérséklet
Álláshirdetések

alapszolgáltatás vezetői feladat - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat állást hirdet (pályázat nélkül betölthető) alapszolgáltatás vezetői feladat ellátására.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (2) bekezdése d) pontja alapján pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2019. június 17.-2019.12.31.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Pallagi út 9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény alapszolgáltatásainak (idősek nappali ellátása, demens idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás) összehangolása, koordinálása, ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok érvényre juttatásával. A gondozó szolgálatok és a hozzá tartozó telephely/telephelyek szakszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő, gazdaságos működtetésének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gondozási, ápolási szükségletek követése, a szükséges szakmai változások kezdeményezése, megszervezése. Az ellátottak által fizetett személyi térítési díjak megállapításának egyeztetése, ellenőrzése. Az intézmény humánpolitikai feladataiban való közreműködés. Az alapszolgáltatásban ellenőrzi az adatszolgáltatásra jogosult munkatársak munkáját, a központi elektronikus nyilvántartó rendszerben a jogszabályi előírásoknak megfelelő adatrögzítést. Az intézmény ellátási területén figyelemmel kíséri az alapszolgáltatásra irányuló igényeket. A felmerült igényekhez és a szükséglethez szolgáltatást szervez, azokra javaslatot tesz. Az intézmény vezetésének munkáját segítve látja el feladatát.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az intézmény Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • Felsőfokú iskolai végzettség,
 • Felsőfokú képesítés, szociális menedzser, egészségügyi menedzser, diplomás ápoló, okleveles szociális gazdasági szakember képesítések valamelyike,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Egészségügyi alkalmasság
 • 4 hónap próbaidő kikötése


Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • Pénzügyi, számviteli ismeretek
 • szociális ellátásban szakmai tapasztalat


Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű koordináló képesség, szervezőkészség, kommunikációs készség, teamban való munkavégzés empátia, problémamegoldó képesség.

Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték


Jelentkezési határidő:
2019. június 06.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. június 17.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Nagy Lajosnétól az (52-533-900) és vagy a (52) 315-166-os telefonszámon lehet kérni.

A dokumentumok benyújtásának módja:

 • Személyesen leadni a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám alatt munkaidőben.
 • Postai úton a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám címre történő megküldésével.
 • Postázás esetén a 2019.június 06-ig beérkezett dokumentumokat tudjuk figyelembe venni.
 • A borítékra kérjük ráírni „alapszolgáltatás vezetői feladat ellátása”


Az elbírálás módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés.

Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal Honlapja www.debrecen.hu – 2019. május 22.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2019. május 22.
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat faliújság Debrecen, Pallagi út 9. – 2019. május 22.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. május 22
Lejárat dátuma
2019. június 6

Ossza meg